Blogindlæg

Hvad er konsolideret lovgivning?

Hvad er konsolideret lovgivning?

Konsolideret lovgivning er et begreb, der refererer til en sammenfattet og opdateret version af en given lov eller en gruppe af love. Lovgivningen bliver konsolideret, i det man kalder en lovbekendtgørelse (LBK). En konsolideret lovbekendtgørelse giver en samlet oversigt over alle ændringer og tilføjelser, der er blevet foretaget siden den oprindelige lovs vedtagelse. Dette gør det nemmere at finde den seneste version af loven og forstå dens betydning.

Hvordan bliver en lov vedtaget i Danmark

Før vi dykker ned i, hvad en konsolideret lovbekendtgørelse er, lad os først se på, hvordan en lov faktisk bliver til i Danmark.

Kort om lovgivningsprocessen

Lovgivningsprocessen starter typisk med et lovforslag, som kan komme fra regeringen eller fra et medlem af Folketinget. Lovforslaget bliver derefter drøftet og debatteret i Folketinget, og hvis det bliver vedtaget, bliver det til en lov.

Når en lov er vedtaget, bliver den typisk offentliggjort i Lovtidende, som er en officiel publikation, der indeholder alle nye love og ændringer til eksisterende love.

Hvad er en lovbekendtgørelse?

En lovbekendtgørelse derimod, er en samling af alle ændringer og tilføjelser, der er blevet foretaget siden den oprindelige lov blev vedtaget – en enkel og letforståelig version af loven med eventuelle ændringer samlet ét sted. På denne måde kan man være sikker på at have den seneste og mest opdaterede version af loven.

Lovbekendtgørelser er det du formentlig sidder og søger rundt i, når du leder efter en bestemt § i f.eks. Lejeloven eller Serviceloven på retsinformation.dk, men du kan imidlertid ikke være sikker på, at loven du kigger på, er konsolideret, for det gør myndighederne nemlig ikke løbende. Faktisk sker det ofte kun hvert til hvert andet år, og derfor kan der være sket ændringer, som du ikke umiddelbart kan se. I Danmark er det de respektive resort-ministerier, der står for at konsoliderer lovgivningen.

Den konsoliderede lovbekendtgørelse er en vigtig kilde til information for jurister og andre, der arbejder med lovgivning.